Waxing

 waxing2

 

Waxing: Our Signature Service

Honey wax treatment or hot waxing

Benefits of Waxing:

  • Full body wax
  • Full leg wax
  • Full arm wax
  • Bikin wax